Żłobki Warszawa

Zaskakujący skutek wprowadzenia ustawy żłobkowej.

Działające do tej pory grupy żłobkowe przy przedszkolach pozwalały mniejszym gminom zapewnić opiekę dzieciom do lat trzech unikając dodatkowych kosztów prowadzenia samodzielnego żłobka. Ustawa żłobkowa odebrała im tę możliwość.

Ubywa miejsc opieki dla małych dzieci prowadzonych przy przedszkolach bo prawo nie przewiduje takiej formy opieki. W mniejszych miastach, gdzie zamiast samodzielnych żłobków działały przy przedszkolach oddziały dla dwulatków, ustawa doprowadziła do ich likwidacji. W wielu miejscach mimo otrzymanych dotacji i zabezpieczenia środków budżetowych gminy rezygnują z tworzenia nowych miejsc opieki dla małych dzieci a te już działające zamykają czekając na zmianę prawa. Ministerstwo pracy i polityki socjalnej mimo istotnych wad nowej ustawy nie określiło terminu wprowadzenia zmian. Rzecznik ministerstwa podaje jedynie informację, ze prace nad nowelizacją trwają.

Zdaniem ministerstwa aby grupy żłobkowe w przedszkolach działały zgodnie z prawem, muszą zostać jedynie wyodrębnione prawnie, nie ma innych przeszkód, by oddziały żłobkowe działały w przedszkolach jako filie. Żłobek działający samodzielnie czy też jako filia w jednym budynku z przedszkolem, musi jednakowo odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie odnośnie zbiorowego pobytu dzieci. Współdzielenie stołówki, szatni czy toalet nie jest przeszkodą bo przepisy tego nie zabraniają. Dyrektor przedszkola może być jednocześnie dyrektorem żłobka. Placówka może też działać jako filia osobnego żłobka. Przysporzy to jednak wiele trudności organizacyjno prawnych. Oddział żłobkowy działający w budynku przedszkola, będzie miał osobny budżet, personel i statut. Nie będzie wiadomo jak rozliczać koszty za wspólną energię, personel i inne świadczenia. Centralizacja i przeniesienie wszystkich oddziałów żłobkowych do jednego budynku (jeśli w gminie takowy jest) będzie dużo bardziej kosztowna dla gminy i uciążliwa dla rodziców zmuszonych dowozić swoje pociechy z terenu całej gminy w jedno miejsce.

Samorządy w grudniu, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie składania sprawozdań z wykonania zadań wynikających z ustawy żłobkowej przedstawią informacje szczegółowe. Po ich opracowaniu ministerstwo zaprezentuje pełny raport o liczbie żłobków, klubów dziecięcych i opiekunach dziennych. W rozporządzeniu nie ma jednak niestety mowy o oddziałach lub grupach żłobkowych działających przy przedszkolach.

Podsumowanie z dotychczasowego działania ustawy żłobkowej może się okazać miażdżące dla jej twórców i realizatorów. Informacja, ile nowych miejsc opieki powstało a ile zlikwidowano będzie miernikiem prawdziwych intencji ustawodawcy.

Za Rzeczpospolitą

e-zlobek24.waw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *