PostHeaderIcon Komentarze:

Zachęcam do dzielenia się doświadczeniami i wrażeniami. Dzięki wymianie opinii rodzice uzyskają wgląd w oceny placówek jeszcze przed dokonaniem ostatecznego wyboru. Gorąco zachęcam do recenzowania placówek, a wszystkim rodzicom szukającym odpowiedniego dla ich potrzeb i wymagań żłobka lub klubu malucha życzę jedynie trafnych wyborów.

Dodawć komentarze przy wpisach można po kliknięciu w nazwę placówki. Po otwarciu sie strony żłobka na dole pojawia się okno z możliwością dodawania opinii.

PostHeaderIcon Rekrutacja do Warszawskich żłobków 2015

Rekrutacja do Warszawskich żłobków 2015

Na stronie Zespołu Żłobków m. st. Warszawy opublikowany został nowy, obowiązujący w 2015 r.: regulamin rekrutacji, harmonogram rekrutacji oraz wykaz żłobków.

Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka

Żłobki projektowe – tu obowiązują odrębne regulaminy rekrutacji obowiązuje   Harmonogram rekrutacji do żłobków biorących udział w projekcie.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy – System rejestracji wniosków online.

Do żłobków przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do trzech lat, które nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców lub opiekunów, albo w przypadku niepełnosprawności tych osób, w szczególności dzieci stale zamieszkujące w Warszawie – Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy NR XXXVII/937, 938, 939, 940 2012 r. -rozdział 3.

Cześć żłobków nie ma grup niemowlęcych i przyjmuje dzieci po ukończeniu 1 roku życia.

Żłobki integracyjne

Tu przyjmowane są dzieci z różnymi dysfunkcjami.

Żłobek nr 31 przy ul. Motorowej,
Filia Żłobka nr 20 przy ulicy Nowogrodzkiej 75
Żłobek nr 46 przy ul. St. Przybyszewskiego 70/72

Zasady przyjmowania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

PostHeaderIcon Opinia o warszawskich żłobkach w 2014 r.

Opinia o warszawskich żłobkach w 2014 r.

Wydział Badań i Analiz
Centrum Komunikacji Społecznej
Urząd m.st. Warszawy
Luty 2014

PostHeaderIcon Super Żłobki 2014

Super Żłobki 2014

Dziewiąty konkurs „Super Żłobek 2014″ rozstrzygnięty. Po raz drugi wzięły w nim udział niepubliczne żłobki i kluby dziecięce. W konkursie wzięlo udział 47 żłobków publicznych, 11 mini żłobków, 27 żłobków niepublicznych.

Tytuł „Super Żłobków 2014” w kategorii żłobki publiczne otrzymały:
1. Żłobek Nr 31 przy ul. Motorowej 5 z Pragi Południe;
2. Żłobek nr 36 przy ul. Strumykowej 18 z Białołęki;
3. Mini Żłobek przy ul. Łowickiej 7/15 Oddział Żłobka Nr 21 z Mokotowa.

Zwycięskie żłobki otrzymały ponad 95 punktów na 100 możliwych.

Tytuł „Super Żłobki 2014″ w kategorii placówki niepubliczne otrzymały:

1. Żłobek „Akademia Małej Pszczółki” przy ul. Ostródzkiej 56 na Białołęce;
2. Niepubliczny żłobek integracyjny „Nasz Domek” przy ul. Zdziarskiej 26 na Białołęce;
3. Żłobek Montessori „Mądre Główki” przy ul. Naukowej 35a we Włochach;
3. Żłobek „LaliBam” przy ul. Dygasińskiego 16 na Żoliborzu.

PostHeaderIcon Rekrutacja do Warszawskich żłobków 2014

Rekrutacja do Warszawskich żłobków 2014

Na stronie Zespołu Żłobków m. st. Warszawy opublikowany został nowy, obowiązujący w 2014 r.: regulamin rekrutacji, harmonogram rekrutacji oraz wykaz żłobków.

Do żłobków przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do trzech lat, które nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców lub opiekunów, albo w przypadku niepełnosprawności tych osób, w szczególności dzieci stale zamieszkujące w Warszawie.

Cześć żłobków nie ma grup niemowlęcych i przyjmuje dzieci po ukończeniu 1 roku życia – zaznaczone w wykazie poniżej.

Wyboru dokonuje rodzic/opiekun spośród żłobków umieszczonych w wykazie żłobków.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy – System rejestracji wniosków online.

PostHeaderIcon Rekrutacja 2014 – Aktualizacja wniosków.

Aktualizacji wniosków w 2014 r.

Przypominamy o konieczności potwierdzenia pomiędzy 2 a 15 stycznia 2014 r. złożonego w poprzednim roku wniosku o przyjęcie do placówki żłobkowej m. st. Warszawy czyli chęci dalszego oczekiwania na miejsce w żłobku w 2014 r. Brak potwierdzenia w terminie skutkuje usunięciem wniosku z systemu rekrutacji.

Aktualizacja możliwa będzie od 2 stycznia 2014 r. po zalogowaniu się na swój wniosek w systemie rekrutacji korzystając z czterocyfrowego kodu PIN i potwierdzamy chęć oczekiwania naciskając właściwy przycisk. Po potwierdzeniu logujemy się powtórnie i sprawdzamy czy rok oczekiwania na miejsce zmienił się na 2014. Jeśli tak, to proces potwierdzania zakończył się pomyślnie.

PostHeaderIcon Super Żłobek lub Klub Dziecięcy 2013

Konkurs Super Żłobek lub Klub Dziecięcy 2013 – rozstrzygnięty!
 
Tytuł „Super Żłobków 2013” w kategorii żłobki publiczne otrzymały trzy placówki, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i są to:
• Żłobek Nr 31 przy ul. Motorowej 5 z Pragi-Południe;
• Żłobek nr 36 przy ul. Strumykowej 18 z Białołęki;
• Mini Żłobek przy ul. Górczewskiej 27/35 Oddział Żłobka Nr 19 z Woli.
 
Tytuł „Super Żłobków 2013” w kategorii żłobki niepubliczne otrzymały również trzy placówki, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i są to:
• Żłobek ,,Bajeczna Kraina” przy ul. Modlińskiej 129 lok.1 z Białołęki,
• Żłobek Muzyczny ,,Hiacyntowy Dom”  przy ul. Szerokiej 9 z Wesołej
• Żłobek Małe Misie Nr 2 przy ul. Madalińskiego 39/43 z Mokotowa.

PostHeaderIcon Niepubliczny żłobek Jak u Mamy

Niepubliczny żłobek „Jak u Mamy”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niepubliczny żłobek „Jak u Mamy”
ul. Pszczyńska 26
03-690 Warszawa
tel.: 22 771 81 89
tel.: 882 000 755
biuro@jakumamy.org.pl
www.jakumamy.org.pl
 
 
W Warszawie przy ul.Pszczyńskiej 26 powstał nowy żłobek „Jak U Mamy” realizowany w ramach projektu „Moja mama idzie do pracy”. Zapraszamy wszystkie dzieci od roku do lat 3 i ich mamy do skorzystania z usług nowego żłobka a tym samym do udziału w projekcie, który skierowany jest do:
- kobiet, które posiadają dziecko/-ci w wieku 1-3lata;
- kobiet, które zamieszkują na terenie m.st. Warszawy;
- kobiet należących do grup: kobiety bezrobotne – 8 osób, kobiety bierne zawodowo – 8 osób, kobiety zatrudnione korzystające z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego – 8 osób ;
- z własnej inicjatywy są zainteresowane korzystaniem z usług żłobka w celu aktywnego poszukiwania pracy lub powrotu do pracy.
Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie www.jakumamy.org.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 22 771-81-89,
Ilość miejsc  ograniczona!!!
Serdecznie zapraszamy
Pozdrawiam
Katarzyna Jakubowska

PostHeaderIcon Żłobek Misio Pisio

 
Złobek misio pisio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Żłobek Misio Pisio
Dzieci od 1 do 3 lat
ul. Kazimierza Jeżewskiego  11 m. 2
o2-796 Warszawa
 tel.: 515 309 903
www.misiopisio.pl
misiopisio@op.pl
 
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych m. st Warszawy
Numer wpisu:286/Z/13 z dnia: