Zespół Żłobków m. st. Warszawy

Zasady i przebieg rekrutacji do żłobków 2021/2022

Do żłobków przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do trzech lat, które nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców lub opiekunów, albo w przypadku niepełnosprawności tych osób, w szczególności dzieci stale zamieszkujące w Warszawie.

Część żłobków nie ma grup niemowlęcych i przyjmuje dzieci po ukończeniu 1 roku życia.

Wyboru dokonuje rodzic/opiekun spośród żłobków umieszczonych w wykazie dostępnym na stronie.

Żłobki integracyjne, które przyjmują dzieci z różnymi dysfunkcjami:

Żłobek nr 31 przy ul. Motorowej 5

Żłobek nr 50 przy ul. Nowogrodzkiej 75

Żłobek nr 46 przy ul. St. Przybyszewskiego 70/72

Żłobek nr 47 przy ul. Chodeckiej 2

Żłobek nr 69 przy ul. S.Kazury 9

Harmonogram rekrutacji

Ukryj

Harmonogram rekrutacji 2021/2022 dostępny na stronie.

Lista placówek jest na stronie.

Rodzice przy składaniu wniosku za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego mogą wybrać maksimum trzy placówki. Podczas wypełniania wniosku w portalu, rodzice deklarują jednocześnie, jakie kryteria spełniają lub będą spełniali do czasu przyjęcia malucha do placówki.

Przebieg rekrutacji

Ukryj

1. Należy zarejestrować wniosek w systemie rekrutacyjnym – instrukcja rejestracji wniosku na stronie.

2. Nabór do żłobków trwa przez cały rok, dzieci przyjmowane są w miarę zwalniania się miejsc z powodu rezygnacji z usług.

Uwaga! Rezygnacja z przyjęcia miejsca w żłobku oznacza usunięcie dziecka z listy oczekujących we wszystkich wybranych wcześniej żłobkach.

3. Proces rekrutacji na wrzesień zaczyna się na przełomie maja i czerwca. 

Uwaga! Niepotwierdzenie w określonym terminie przyjęcia miejsca w żłobku, skutkuje wykreśleniem z listy oczekujących ze wszystkich trzech żłobków.

Regulamin rekrutacji jest na stronie.

Kontakt

Ukryj

Uwagi, pytania dotyczące rekrutacji można zgłaszać mailowo na adres: sekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl

 
Szczegółowe informacje

Zespół Żłobków m.st. Warszawy
 

Podstawy prawne rekrutacji

UCHWAŁY RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NR XVIII/382/2011 z 28 czerwca 2011 r. z póź. zm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *