2 thoughts on “Żłobek Miejski Siedlce

 1. HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA NA ROK 2012/2013

  1. Dzieci już uczęszczające mogą kontynuować pobyt w żłobku na podstawie „Deklaracji potwierdzenia kontynuacji”, które będą wydawane i przyjmowane w okresie od 1 marca 2012 r do 31 marca 2012 r.

  2. Karty zgłoszeniowe dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci nowych będą wydawane i przyjmowane od 1 kwietnia 2012 r do 30 kwietnia 2012 r

  3. W okresie od 2 maja 2012 do 11 maja 2012 r będą rozpatrywane karty zgłoszeniowe dzieci przez wewnętrzną komisję rekrutacyjną.

  4. Wywieszenie list dzieci przyjętych do żłobka na rok 2012/2013 odbędzie się dnia 16 maja 2012 r na tablicy ogłoszeniowej znajdującej się w żłobku.

  5. Do dnia 30 czerwca 2012 r rodzic ma obowiązek potwierdzenia, że dziecko będzie korzystać z usług żłobka.

  6. Brak potwierdzenia spowoduje skreślenie dziecka z listy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *