Uniwersyteckie Maluchy

Uniwersyteckie Maluchy

Uniwersyteckie Maluchy
 
 
 
 
 
 
Uniwersyteckie Maluchy
Żłobek Przyzakładowy Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Karowa 14/16 lok. 11
00–324 Warszawa
tel.: 793 666 128
zlobek@uw.edu.pl
http://zlobek.uw.edu.pl/
 
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych m. st Warszawy
Numer wpisu: 116/Z/2013 Wpis s dnia: 30.09.2013
 
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt

Dodaj komentarz