7 thoughts on “Żłobek Miejski w Legionowie

 1. Informacja dla Rodziców – rekrutacja.

  Wywieszenie list dzieci przyjętych nastąpi 15 maja 2013 r. o godzinie 13:00 w Żłobku Miejskim.

  Z uwagi na normalne funkcjonowanie naszej placówki, uprzejmie proszę o osobiste sprawdzanie list dzieci.

  Nie będą udzielane informacje telefoniczne.

 2. Wniosek o przyjęcie do Żłobka Miejskiego w Legionowie można składać przez cały rok. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie przez dziecko numeru PESEL oraz zatrudnienie obojga rodziców (szczegóły są zawarte na http://www.zlobek.legionowo.pl). O kolejności przyjęcia dziecka do Żłobka decyduje data złożenia wniosku. Każdy złożony wniosek otrzymuje kolejny numer ewidencyjny na liście rekrutacyjnej (oczekujących).
  Rodzice dzieci oczekujących na miejsce w Żłobku proszeni są o dokonanie aktualizacji danych od 1 do 30 kwietnia 2012 roku (formularz będzie do pobrania w kwietniu, w zakładce – formularze).

  Na podstawie złożonych dokumentów (wniosków i deklaracji ) zostanie utworzona lista dzieci przyjętych od 1 września2012 roku. Lista wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Żłobka Miejskiego do 15 maja 2012r.

  Po zakończonej rekrutacji rodzice dzieci nieprzyjętych otrzymają informacje o kolejności porządkowej na liście oczekujących.
  Rodziców dzieci z listy oczekujących o fakcie przyjęcia dziecka w trakcie roku Żłobek będzie zawiadamiał telefonicznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *