Rekrutacja do Warszawskich żłobków 2014

Rekrutacja do Warszawskich żłobków 2014

Na stronie Zespołu Żłobków m. st. Warszawy opublikowany został nowy, obowiązujący w 2014 r.: regulamin rekrutacji, harmonogram rekrutacji oraz wykaz żłobków.

Do żłobków przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do trzech lat, które nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców lub opiekunów, albo w przypadku niepełnosprawności tych osób, w szczególności dzieci stale zamieszkujące w Warszawie.

Cześć żłobków nie ma grup niemowlęcych i przyjmuje dzieci po ukończeniu 1 roku życia – zaznaczone w wykazie poniżej.

Wyboru dokonuje rodzic/opiekun spośród żłobków umieszczonych w wykazie żłobków.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy – System rejestracji wniosków online.

One thought on “Rekrutacja do Warszawskich żłobków 2014

  1. Ten system internetowej rejestracji mnie rozbraja. Mam bliźniaki i w jednym z trzech wybranych żłobków jedno z dzieci jest na miejscu 55 a drugie w tym samym momencie na 266 miejscu. Dzieci różnią się tylko imieniem i płcią – ciekawe, które z tych kryteriów jest tak dyskryminujące.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *